தொடா்புகளிற்கு


தகவல் தொட்ர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிறுவனம் இலங்கை

(Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka Ltd)
இணையம் - www.icta.lk
மின்னஞ்சல் - info@icta.lk
தொலைபேசி இல - +94112369099இன்போலியூம் தனியார் நிறுவனம்

(Infolume (Pvt) Ltd)
විද්‍යුත් ලිපිනය - ramanah@computerland.lk
දුරකථන අංකය - +94777324184

Copyright © 2017 ICTA & Computerland International (Pvt) Ltd. All rights reserved