ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ සංකල්පගත කිරීමආබාධිත පුද්ගලයින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉතා අවාසිදායක තත්වයක සිටින ප‍්‍රජාව වේ. ඇසීමේ දුබලතාවයෙන් පෙලෙන ජනතාව ආබාධිතයින් අතර ඉතා අවාසිදායක තත්වයක පසුවෙති. බහු මාධ්‍ය (Multimedia), වෙබ්අඩවි (Web) සහ වෙනත් දේ ශිෂ්‍යයන්ගේ අවධානයට ලක්වන ICT මෙවලම් කීපයකි. අබාධිතයින්ට ICT ගැලපෙන පරිදි මෙම මෙවලම් සකසා ගැනීමෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇසීමේ දුබලතාවයන්ගෙන් පෙලෙන ආබාධිතයින්ට පිහිට විය හැකිය. මීට අමතරව සිංහළ සහ දෙමළ භාෂා අන්තර්ගත කළ හැකි පරිදි මෙකී තාක්ෂණය වර්ධනය කරගත යුතුය. ආබාධිතයින්ට උගන්වන ගුරුවරු දැනුවත් කිරීම සඳහාද ICT තාක්ෂණය යොදාගත හැකිය. මෙම තර්කණය මත අපේ ව්‍යාපෘතිය සංකල්පගත කර තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ආමන්ත‍්‍රණය කර තිබෙන නිශ්චිත අවශ්‍යතා

  1. ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංඥා භාෂා උගැන්වීම තවදුරටත් වර්ධනය කලයුතු අතර එය ජනප‍්‍රිය කළ යුතුය.
  2. බිහිරි ළමුන් පුහුණු කිරීම සහ දැනුවත් කිරීම සඳහා සමිප‍්‍රදායික ක‍්‍රම ප‍්‍රමාණවත් නොවේ. ඔවුන්ට උගැන්වීම සඳහා නවෝත්පාදන ක‍්‍රම දියුණු කිරීම අවශ්‍යෙවේ.

ඉලක්ක සහ අරමුණු

ඇසීමේ දුබලතා පවතින ජනතාවගේ අකුරු කියවීමේ ලිවීමේ සහ සන්නිවේදන හැකියාව දියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කය වේ. දේශීයත්වයට ගැලපෙන තොරතුරු තාක්ෂන සන්නිවේදන මෙවලම් සහ තාක්ෂණය යොදාගනිමින්, නවෝත්පාදන උගැන්වීමේ මාධ්‍ය හරහා, දේශීය අන්තර්ගතය යොදා ගෙන, ඇසීමේ දුබලතා සහිත පුද්ගලයින්ට උගෙනීමේ අවස්ථා පුලූල් කිරීම අපේ අරමුණ වේ.

ව්‍යාපෘති නිමවුම

ඇසීමේ දුබලතා පවතින සිසුන්ට සිංහල සහ දෙමළ සංඥා/භාෂාවන් යොදා ගනිමින් බහු මාධ්‍ය පදනම් කරගත් අන්තර් ක‍්‍රියාකාරී DVD බෙදාහැරීම, ගුරුවරුන්ට හා දෙමාපියන්ට බහු මාධ්‍ය පදනම් කරගත් අන්තර් ක‍්‍රියාකාරී ශ‍්‍රී ලාංකික සංඥා භාෂාව සමන්විත DVD බෙදාහැරීම.

Copyright © 2017 ICTA & Computerland International (Pvt) Ltd. All rights reserved