අපි ගැන

e-සමාජ සංවර්ධන ප‍්‍රාරම්බනය

e-සමාජ සංවර්ධන ප‍්‍රාරම්බනය යටතේ (e-Society Development Initiative/eSDI) මෙම ව්‍යාපෘතියට ප‍්‍රතිපාදන ලබාදෙනුයේ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සිය විසිනි.(Information and Communication Technology Agency – ICTA)

ශ‍්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) ප‍්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවන ආණ්ඩුවේ අග‍්‍ර ආයතනය ,තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සිය, (ICTA) වන්නේය. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සිය (ICTA) විසින් e-SDI පිහිටුවන ලදී. ශ‍්‍රී ලංකාවේ දුබල කණ්ඩායම්වලට ICT පහසුකම් සහ ICT සංවර්ධනය ලඟdකර ගත හැකි පරිදි පහසුකරණය කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. ජාතික මට්ටමේදී ICT ප‍්‍රාරම්භනය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී, ප‍්‍රජාවන්ට ප‍්‍රයෝජනයක් ලබාගත හැකි පරිදි හවුල් කාරිත්ව සහයෝගීතා වැඩසටහන (Partnership Assistance Program – PAP) e-SDI) ව්‍යාපෘතිවලට මූල්‍යාධාර සපයන සංරචකය (component) වේ.

සීමාසහිත ඉන්ෆොලියුම් පුද්ගලික සමාගම

මෙම ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වාදෙනු ලබන්නේ ඉන්ෆොලියුම් පුද්ගලික ආයතනය මගිනි. අපගේ ආයතනය පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවන්ට නවෝත්පාදන විසඳුම් සපයන තොරතුරු තාක්ෂණ (IT) සංවිධානයකි. වර්ෂ 1998 සිට අප ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් සිටිමු. මෙම කාලය තුළදී ව්‍යවසායයන් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙනුවෙන් (ICT) පදනම් කරගත් ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව අපට ලැබී ඇත. බහු මාධ්‍ය (Multimedia), මෘදුකාංග සංවර්ධනය (Software Development), වෙබ් කවුලූ සැලසුම්කරණය සහ සංවර්ධනය (Web Content Management & Documentation), වැඩසංසරණ කළමණාකරණය (Work Flow Management) යනාදී ව්‍යාපෘති අප විසින් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලදී.

අපේ දැක්ම

සම්පත් සොයායෑමේ අවස්ථාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බුද්ධිමය දේපල පදනම් කරගත් IT ආශ‍්‍රිත සම්පත් අප සේවාදායකයින්ට අත්පත් කර දීම. මෙම ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක ක‍්‍රියාවලියට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ,ප‍්‍රයිස්වෝටර් හවුස් කූපර්ස්,(PricewaterhouseCoopers) ආයතනය වේ. ලෝකයේ ප‍්‍රමුඛ පෙලේ ගිණුම් සේවාවක් ලබා දෙන ආයතනයක් වන්නේ ප‍්‍රයිස්වෝටර් හවුස් කූපර්ස් ආයතනය වේ. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවාදායකයින්ට ,ප‍්‍රයිස්වෝටර් හවුස් කූපර්ස්, ආයතනය කර්මාන්ත කේන්ද‍්‍රීය සේවාවක් ලබා දෙයි. මේ හා සමානව සිතමින් මහජන විශ්වාසය හා වැඩිකල අගය යෙදවීම මෙයින් අපේක්ෂා කෙරේ.

Copyright © 2017 ICTA & Computerland International (Pvt) Ltd. All rights reserved